fbpx

אלון לרנר- אקופונקטורה- נשים, גברים וילדים – 0522904008

רפואה סינית מהי?

בתוכנית הרדיו "דר' אריק- רופא המשפחה של המדינה"


"גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן" אמר חכם סיני. ואכן המסע להכרת הפילוסופיה הסינית העתיקה מתחיל בצעד קטן זה.
הרפואה הסינית בת כ-5000 שנה, מתבססת על איזון אנרגטי בגוף והתאמת האדם לסביבתו, בהתייחסות לעונות השנה, ליום וללילה בהתחשב בתזונת האדם, שעות פעילות ושעות מנוחה, התעמלות ומדיטציה להגברת ההרמוניה בין האדם לטבע ובתוך גוף האדם בין האיברים השונים.
על פי הרפואה הסינית, בגוף האדם 12 איברים פנימיים, האמורים "לחיות" באינטראקציה ביניהם. ברגע שהזרימה האנרגטית מופרת בדרך כלשהי מתפתחות פתולוגיות; מחלות ותופעות המתאימות לחוסר האיזון שנוצר בגוף.

בעזרת כלים לדיאגנוזה: התבוננות, לשון, דופק ותשאול ניתן לאתר את מקור חוסר האיזון ולהחזירו לקדמותו.
באמצעות החדרת מחטי אקופונקטורה עדינות (לא כואב) לנקודות הדיקור הנמצאים על גבי מרידיאנים (תעלות אנרגיה), היוצאות מן האיברים הפנימיים וזורמות על פני הגוף.

אי אפשר לראות את המרידיאנים אך ניתן לאתר עליהם את נקודות הדיקור השונות. לכל נקודת דיקור  יש  תפקודים מסוימים ושונים בהתאם  למרידיאן היא שייכת. החדרת המחט לנקודת הדיקור גורמת לסדרת ריאקציות ותגובות בגוף המפעילות כ"מתג" את נקודת הדיקור לפעול את פעולתה.
הנקודות פועלות באזורים שונים בגוף וגורמות בין היתר לשחרור מורפינים ואנדורפינים הגורמים לשיכוך כאבים ולהעלאת מצב הרוח והתחושה הנפשית. נקודות המשפיעות על הפרשת הורמונים העוזרים בויסות המערכת ההורמונלית כולה, בשיפור תפקודים קוגנטיבים ועוד.
גירוי הנקודה בעזרת המחט גורם לנקודה לפעול על פי תפקודה ובכך לאפשר זרימה אנרגטית נאותה של המרידיאן עצמו והאיבר אליו הוא שייך. כמובן שבדרך זו כאשר האיברים חוזרים לאיזונם, המחלה עוברת. הרפואה הסינית שמה דגש רב על תזונה נכונה ובריאה, על פעילות גופנית, מדיטציה, חיים בהרמוניה עם הטבע והתאמת סביבתנו הקרובה לטבע.
הטיפול ברפואה הסינית הוא בראש ובראשונה מניעתי, בסין העתיקה אנשים היו מבקרים אצל המטפל כשהיו בריאים מילדות ועד זקנה ומחלה העידה על חוסר מקצועיות של המטפל.

רפואה סינית מהי?

Close No menu locations found.